اعلانات سایت

Picture of مدیر سامانه مودل
راهنمای استفاده از سامانه برای دانشجویان
by مدیر سامانه مودل - Wednesday, 12 Ordibehesht 1397, 1:39 PM
 

در فایل راهنمای زیر نحوه ورود و استفاده برای دانشجویان شرح داده شده است. دانشجویان قبل از ورود به سامانه می بایست این راهنما را به دقت مطالعه نمایند.

Picture of مدیر سامانه مودل
راهنمای استفاده از سامانه برای اساتید
by مدیر سامانه مودل - Wednesday, 12 Ordibehesht 1397, 1:39 PM
 
اساتید محترم جهت دریافت فایل راهنمای نحوه ورود و استفاده از سامانه با آقای مهندس صمصامی در واحد فناوری اطلاعات دانشگاه تماس گرفته و یا از طریق سامانه اتوماسیون اداری با ایشان در ارتباط باشند