سامانه پشتیبانی (تیکت) و میز خدمت مرکز فناوری اطلاعات

در صورتی که مشکلاتی در کار با این سامانه دارید از طریق ثبت نام و ثبت تیکت در این سامانه آن را پیگیری نمایید.

برای باز کردن منبع روی http://ticket.sutech.ac.ir/index.php?/Knowledgebase/Article/View/how-to-send-a-ticket کلیک کنید.