تالار اعلانات

راهنمای استفاده از سامانه برای دانشجویان

راهنمای استفاده از سامانه برای دانشجویان

از مدیر سامانه مودل در
Number of replies: 0

در فایل راهنمای زیر نحوه ورود و استفاده برای دانشجویان شرح داده شده است. دانشجویان قبل از ورود به سامانه می بایست این راهنما را به دقت مطالعه نمایند.